6974310519 Κοραή 13, Τριπολη apolimanseispeloponnisou@gmail.com
hero image
 

Διαγράμματα Ροής 

Απολυμάνσεις Πελοποννήσου - Πλίακας Παναγιώτης - Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες - Μελέτες ISO - HACCP - Απεντομώσεις - Τρίπολη


Τα διαγράμματα ροής αφορούν την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφενεία, παντοπωλεία, καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων κλπ.) και την αδειοδότηση της βιομηχανίας τροφίμων.

Βάση νόμου τα διαγράμματα ροής είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και αυτό, περιγράφεται στην υγειονομική διάταξη το 2017 (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829). 

Τα διαγράμματα ροής αποτελούν τη σχηματική παράσταση της λειτουργίας μιας επιχείρησης τροφίμων και ταυτόχρονα γίνεται γρήγορα σαφές σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. Τα διαγράμματα ροής περιλαμβάνουν τη φυσική ροή των διαδικασιών - διεργασιών, είναι λεπτομερή και να συμπεριλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες των τροφίμων και τις συνθήκες αποθήκευσης ή επεξεργασίας.